جشنواره پایان برتر
1400/07/04

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم در حوزه تحلیل پوششی داده ها میرسانیم که انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده¬ها در نظر دارد که مسابقه پایان نامه برتر را دو بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در میان فارغ التحصیلان سال 97 و بعد از آن برگزار کند. لازم به توضیح است که داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دو کمیته داوری به صورت مستقل از هم انجام خواهد گرفت.
علاقه مندان می توانند مستندات خود را شامل فایل کامل پایان نامه به انضمام فایل مقالات مستخرج از پایان نامه را تا تاریخ 20/7/1400 به ادرس ایمیل  dea13@iran-deasociety.irارسال نمایند. حتما در قسمت موضوع ایمیل ارسالی قید بفرمایید که مربوط به مسابقه پایان نامه برترمی باشد. لازم به توضیح است که در صورت تمکیل نبودن مستندات، درخواست های ارسالی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.