اخذ مجوز ISC
1400/06/19

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان "سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم " می رسانیم که این کنفرانس دارای مجوز از پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) می باشد.

کد اختصاصی همایش: ۰۰۲۱۰-۹۵۵۷۰

برکسب اطلاعات بیشتر به سایت لینک زیر مراجعه کنید:

https://conf.isc.ac/fa/