راهنمای نگارش مقالات
  1. خواهشمند است در تدوین مقاله دقت کافی داشته باشید. بخصوص در مورد نگارش مقالات به زبان انگلیسی، با افرادی که تسلط بیشتری به زبان انگلیسی دارند مشورت‌های لازم انجام گیرد. چنانچه در بررسی اولیه، مشاهده شود که مقاله مطابق ضوابط و با انشاء خوب تدوین نشده است، قبل از داوری به مؤلف مسئول مکاتبات جهت تجدید نظر و رعایت این موازین عودت داده خواهد شد.
  2. چنانچه در امر مقاله‌ نویسی به زبان انگلیسی تسلط و تجربه کافی ندارید، مقاله را به زبان فارسی تدوین نمائید و سعی کنید دستور زبان فارسی را نیز به نحو خوبی رعایت کنید.
  3. لطفاً مقالات خود را با استفاده از الگوهای ارائه شده در پایگاه کنفرانس تدوین نمایید.
  4. لطفاً در تنظیمات الگوی مقاله (نسخه word) هیچ تغییری ایجاد ننمایید.
  5. از آنجایی که فرمول های ریاضی در فایل word بایستی حتما با نر‌م‌افزار Math Type باشد، لذا این نرم‌افزار را می‌توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید.