کمیته علمی

ahmadi

 

دکتر محمد باقر احمدی

دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

amin

 

دکتر غلامرضا امین

دانشیار، دانشگاه نیوبرونزویک، نیوبرونزویک، کانادا

teymoory

 

دکتر علیرضا امیرتیموری

استاد، گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

charlz

 

دکتر وینسنت چارلز

استاد، دانشگاه باکینگهام، باکینگهام، انگلستان

daneshvar

 

دکتر سهند دانشور

دانشیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه مدیترانه غربی، قبرس، ترکیه

emrooznejad

 

دکتر علی امروزنژاد

استاد، دانشگاه آستون، بیرمنگهام، انگلستان

fakhar

 

دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی

استاد، گروه ریاضی، دانشکده  علوم، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

 

saen

 

دکتر رضا فرضی پور سائن

استاد، دانشکده تجارت، سوهور، عمان

forsand

 

دکتر فین فورساند

استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اسلو، نروژ

 

froghi

 

دکتر علی اصغر فروغی

دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه قم، قم، ایران

hosseinzadeh

 

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

استاد، گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

jabloski

 

دکتر جوزف جابلونسکی

استاد، دانشگاه اقتصاد، گروه اقتصاد، پراگ، جمهوری چک

khodabakhshi

 

دکتر محمد خدابخشی

دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 

،

maleki

 

دکتر حمیدرضا ملکی

استاد، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

memariani

 

دکتر عزیزالله معماریانی

استاد، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

mirdehghan

 

دکتر مرتضی میردهقان

دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

nasery

 

دکتر سید هادی ناصری

دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

niroomand

 

دکتر صادق نیرومند

دانشیار، گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران

sahoo

 

دکتر بیرش ساهو

استاد، دانشگاه اکساویر، بهابانسور، هند

tavakolli

 

دکتر رضا توکلی مقدم

استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

jivoo

 

دکتر جیو وو

استاد، گروه علوم مدیریت و مهندسی، دانشگاه علوم و تکنولوژی چین

king

 

دکتر کینگیوان

استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه نانجین، نانجین، چین

 

8e528244-768b-44b3-ae0c-0f963aeb8b7c

 

دکتر گوا لیانگ یانگ

استاد دانشگاه آکادمی علوم چین

محمدرضا شهریاری

دکتر محمدرضا شهریاری

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران